ایالات متحده چشم دیدن آرامش در جهان را ندارد
2022/05/13 10:37:17

آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت کنونی دنیا چند چهره کاملاً متفاوت دارد: یکی از آنها آمریکای بخیل است که حتی به جان مردم عادی اهمیت نمی‌دهد و تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ فراموش می‌کند. دیگری هم زمانی است که آمریکا آنقدر سخاوتمند می‎شود که می تواند پول زیادی را صرف به راه انداختن جنگ و استفاده از نیروی نظامی کند.

روز سه شنبه 10 مه به وقت محلی، مجلس نمایندگان ایالات متحده، بودجه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین شامل نزدیک به 25 میلیارد دلار کمک نظامی را تصویب کرد. در همین حال تصویب کمک به توسعه کشورهای آمریکای مرکزی چهار سال است که ادامه دارد و تاکنون حتی یک پنی هم از سوی آمریکا به دست آن کشورها نرسیده است.

ایالات متحده با داشتن بیشترین حق عضویت در سازمان ملل متحد، تاکنون بیش از یک میلیارد دلار از این حق عضویت که حتی به اندازه بخشی کوچکی از کمک‌های این کشور به اوکراین نمی‎شود را نپرداخته و مشخص هم نیست که چه زمانی آن را خواهد پرداخت.

در خود ایالات متحده و در ماه مارس سال جاری، رئیس جمهور ایالات متحده بودجه سال مالی 2023 را به کنگره ارائه کرد که بودجه نظامی آن به رکورد 813.3 میلیارد دلار می‎رسد. در همان ماه، دموکرات‌ها یک کمک‌هزینه 15.6 میلیارد دلاری برای مقابله با همه‌گیری را به نفع افزایش 13.6 میلیارد دلاری کمک‌ به اوکراین کنار گذاشتند. در همان زمان، تعداد قربانیان اپیدمی در ایالات متحده نزدیک به یک میلیون نفر بود.

مجموعه صنایع نظامی ایالات متحده بیشترین سود را ازتهاجم 20 ساله این کشور به افغانستان برده‌اند؛ با این حال، آمریکا به عنوان آغازگر بحران افغانستان، زمانی که نیروهای خود را به شکل ناگهانی از افغانستان خارج کرد نه تنها حاضر به پرداخت هیچ غرامتی برای فجایع شدید این تهاجم به مردم افغانستان نشد، بلکه میلیاردها دلار از دارایی‌های آنان را نیز در بانک‌ها خود مسدود کرد و این یک نمونه کامل از غارت و سلطه است که چهره واقعی "آمریکای شرور" را به خوبی نشان داد.

در زیر تمام این چهره های به ظاهر متناقض، یک هدف مشابه یعنی تأمین منابع مالی و سلطه بر جهان نهفته است.

برای ایالات متحده، هرج و مرج اصلی ترین راه رسیدن به پول است و منفعت‌طلبی در نزد آمریکا بر همه چیز برتری دارد. تا زمانی که ایالات متحده به عنوان "بزرگترین منبع هرج و مرج در جهان" دست از ایجاد ناآرامی بر ندارد، شاهد دردسرها و گرفتاری‌های بیشتری در جهان خواهیم بود.

  • 2022/05/13 10:37:17
  • GMT+08:00
  • /