مامور تحویل شجاع اهل شهر جنگ‌جوئو
2022/05/10 16:08:44

این مامور تحویل شجاع اهل شهر جنگ‌جوئو است و در خط مقدم اقدامات پیشگیرانه و کنترل همه‌گیری ویروس کرونا در استان هه‌نان چین فعالیت می کند.

  • 2022/05/10 16:08:44
  • GMT+08:00
  • /