رودخانه لین‌جیانگ
2022/05/10 16:06:43

رودخانه لین‌جیانگ در بخش یانگ‌چوآنگ از منطقه چونگ‌چینگ زمانی با تخریب شدید محیط زیست مواجه بود. اما مقامات این منطقه توانستند تا با انجام اقدامات مناسب برای احیای اکولوژیکی این رودخانه،  در طول چند سال کیفیت آبی آن را به شدت بهبود ببخشند.

  • 2022/05/10 16:06:43
  • GMT+08:00
  • /