چین تا 3 سال دیگر 5.5 میلیون پرستار خواهد داشت
2022/05/10 14:53:31

کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد بر اساس یک طرح جدید، این کشور تا سال 2025، 5.5 میلیون پرستار خواهد داشت.

بر اساس طرح توسعه پرستاری تا سال 2025 به طور میانگین به ازای هز هزار نفر 3.8 پرستار ثبت‌شده، وجود خواهد داشت.

طرح فوق تاکید می‌کند در پایان 2020 تعداد پرستارهای ثبت‌شده در چین بیش از 4.7 میلیون نفر بود که نسبت به سال 2015 افزایش 45 درصدی را نشان می‌دهد. بیش از 70 درصد پرستارهای چین دارای مدرک آموزشکده‌ای یا بالاتر هستند.

طبق برنامه مذکور بهبود وضعیت پرستاری اهمیت قابل توجهی در ارتقای سلامت مردم دارد و به شکل زیادی به نیازهای روند پیر شدن جمعیت پاسخ می‌دهد.

  • 2022/05/10 14:53:31
  • GMT+08:00
  • /