رشد چشمگیر میزان تولید برق چین از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 2021
2022/05/10 10:14:20

بر اساس تازه ترین آمارهای اداره ملی انرژی چین که دوشنبه 9 مه منتشر شد، در سال 2021 میلادی، میزان تولید برق چین از انرژی‌های تجدیدپذیر به 2485.3 میلیارد کیلووات ساعت رسید که از میان آن، میزان تولید برق آبی 1340.1 میلیارد کیلووات ساعت، میزان تولید برق بادی 655.6 میلیارد کیلودات ساعت، میزان تولید برق از انرژی خورشیدی 325.9 میلیارد کیلووات ساعت و میزان تولید برق زیست انرژی 163.7 میلیارد کیلووات ساعت بود.

تا پایان دسامبر سال 2021، ظرفیت بهره‌برداری از انرژی های تجدیدپذیر در سراسر کشور به 1.06 میلیارد کیلووات رسید که 44.8 درصد از کل ظرفیت بهره‌برداری از برق چین را تشکیل داده است.

  • 2022/05/10 10:14:20
  • GMT+08:00
  • /