دنبال کنندگان طوفان
2022/05/10 15:42:30

دنبال کنندگان طوفان: تعداد کمی از مردم چین هستند که مثل این عکاس 21 ساله به نام لیئو یی‌جین علاقه دارند تا هزاران کیلومتر در سراسر چین سفر ‌کنند و صحنه‌های شگفت انگیزی از رعد و برق را به تصویر بکشند.

  • 2022/05/10 15:42:30
  • GMT+08:00
  • /