شی جین پینگ و مادرش
2022/05/08 10:58:14

سلامتی و شادی فرزند، بزرگترین آرزوی مادران است. اما چی شین، مادر شی جین پینگ از او خواسته است تا نسبت به کشور و مردم متعهد باشد. گفتار و کردار مادر، شی جین پینگ را بسیار تحت تاثیر قرار داده است.

مادر شی جین پینگ در پنج- شش سالگی او داستان قهرمان یو فی درباره وفاداریش به کشور را تعریف کرد و از آن به بعد شی جین پینگ همواره این داستان را در ذهن خود سپرد و وفاداری برای کشور را هدف زندگیش قرار داد.

هنگامی که شی جین پینگ برای کار عازم استان شان شی شد، مادرش کیفی برای او دوخت که روی آن تصویر یک «قلب» گلدوزی شده بود. وقتی شی جین پینگ لیانگ جیاهه را ترک میکرد، این کیف را به یادگار به همسایه خود داد.

 

در عید بهار سال 2001، شی جین پینگ که استاندار فوجیان بود، به خاطر مشغله کاری نتوانست برای گردهمایی نزد پدر و مادرش در پکن بازگردد. مادر شی جین پینگ با او تلفنی گفتگو کرد. او به شی جین پینگ گفت، وقتی به خوبی به وظایفت عمل کنی، این خود بزرگترین اطاعت از ماست و نشان میدهد که وظیفه خود را در قبال خانواده و برای خودت به خوبی انجام داده ای.

 

چی شین که به آموزش خانوادگی اهمیت می داد، بر کل جریان رشد شی جین پینگ تاثیر گذاشته است. وی اغلب طبق مقررات خانواده به شی جین پینگ که در مناطق دیگر کار کرده و به مقام بالا رسیده بود، نامه می نوشت و به وی هشدار می داد: جای مرتفع بسیار سرد است، پس باید نسبت به خود سختگیر باشی. پس از رسیدن شی جین پینگ به مقام بالاتر، چی شین مخصوصا جلسۀ خانوادگی تشکیل می داد و از فرزندان دیگر خود می خواست که در زمینه های مربوط به کار شی جین پینگ به فعالیت بازرگانی نپردازند.

 

در دفتر شی جین پینگ همواره عکسهایی از والدین او دیده میشود، در این میان، عکسی روی میز کار وی دیده میشود که کودکی او را نشان میدهد که دست در دست مادرش در پارکی قدم میزند. شی جینگ پینگ کاملا از مادرش اطاعت میکند و گاهی پس از صرف غذا دست مادر را میگیرد و برای قدم زدن و صحبت با او از خانه خارج میشوند.

خانۀ کوچکترین کشور است؛ هر کشور دارای هزاران خانواده است. خانواده با کشور ارتباط نزدیکی دارد. اهمیت به خانواده، آداب و رسوم خانواده و مقررات خانواده، سنت و پایۀ خانه شی جین پینگ است. این همه در تفکر مدیریت شی جین پینگ بر کشور تاثیر گذاشته است. در سالهای اخیر، شی جین پینگ گفته و آموزه های مادرش را در ذهن خود حفظ کرده و به پیگیری آرزوی اولیه اش ادامه می دهد. مرور شش عید بهار از زمان تصدی او به دبیر کلی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، به تمام محله های فقیر و محروم سر زده و فعالیتهای او نشانگر وفاداریش به کشور و خدمات کاملش به کشور و مردم می باشد.

 

 

  • 2022/05/08 10:58:14
  • GMT+08:00
  • /