انتقاد تند کلر دالی نماینده پارلمان اروپا از استرداد آسانژ
2022/05/07 16:44:57

کلر دالی سیاستمدار ایرلندی و نماینده اصلی پارلمان اروپا در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات طی سخنرانی در پارلمان اروپا از بازداشت و استرداد آسانژ انتقاد کرد.

  • 2022/05/07 16:44:57
  • GMT+08:00
  • /