انتشار داده های اقتصادی مناطق چین در سه ماهه اول
2022/05/07 10:22:25

31 استان، منطقه خودمختار و شهرتابع مرکز طی روزهای اخیر شاخص های اصلی رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری خود را اعلام کردند.

داده ها نشان می دهد که مناطق سراسر چین به طور فعال بر فشارهای متعدد ناشی از تغییرات در شرایط داخلی و خارجی غلبه می کنند و به دنبال پیشرفت با حفظ ثبات و ارتقای توسعه اقتصادی با کیفیت هستند. 

در سه ماهه اول، از بین 31 استان، منطقه خودمختار و شهر تابع مرکز، ارزش تولیدات داخلی 11 استان از جمله استان گوانگ دونگ از 1 تریلیون یوان فراتر رفته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، تعداد استان هایی که جی دی پی آنان از 1 تریلیون یوان بیشتر بوده، 3 استان  افزایش یافت. 

از نظر سرعت رشد، به جز استان جی لین که به دلیل تاثیر همه گیری کاهش داشت، 30 استان دیگر همگی رشد مثبتی در سه ماهه اول داشتند.

در سه ماهه اول، نیروی محرکه جدید برای اقتصاد چین شتاب گرفت و صنعت تولید با فناوری پیشرفته در بسیاری از استان ها عملکرد خوبی داشت. ارزش افزوده صنعت تولید با فناوری پیشرفته در استان جیانگ سو نسبت به سال قبل 12.9 درصد افزایش یافته و سهم آن برای رشد صنعت نیز به 44.7 درصد رسید. ارزش افزوده تولید با فناوری پیشرفته در استان آن هویی 20 درصد افزایش یافت و صنایع اطلاعات الکترونیک و خودرو نیز رشد دو رقمی خود را حفظ کردند.

  • 2022/05/07 10:22:25
  • GMT+08:00
  • /