پروژه‌های تولید برق فتوولتائیک
2022/05/06 16:38:54

در سال‌های اخیر، شرکت‌های منطقه جی‌مو در شهر چینگ‌دائوی استان شان‌دونگ چین تشویق شده‌اند تا امکانات مناسب برای ساخت پروژه‌های تولید برق فتوولتائیک را روی پشت‌بام‌ خانه‌ها و ادارات تهیه و ترویج کنند، و از این طریق نقش موثری در تولید و بهره‌برداری از انرژی پاک در این منطقه ایفا کنند.

  • 2022/05/06 16:38:54
  • GMT+08:00
  • /