باغ‌های چای
2022/05/06 16:32:15

والدین فرزندان خود را به باغ‌های چای شهر سن‌جیانگ در استان گوانگ‌شی می‌آورند تا چیدن برگ چای، چای‌سازی و دیگر شیوه‌های سنتی را تجربه کنند. آنها همچنین با این کار کودکان را تشویق می‌کنند تا در حین کار و تفریح دانش خود را در ایام تعطیلات روز جهانی کارگر افزایش دهند.

  • 2022/05/06 16:32:15
  • GMT+08:00
  • /