کمک جوان چینی به کودکان کنیا برای تحصیل و تغذیه + ویدئو
2022/05/04 16:58:59

یک جوان چینی با نام «ییمنگهان لیو» در کشور آفریقایی کنیا به کودکان محله فقیرنشین «ماتهار» کمک می‌کند تا از طریق برنامه تغذیه یک سازمان غیردولتی چینی، تحصیل و تغذیه مناسبی داشته باشند.

او پس از بازدید از «ماتهار» که دومین محله فقیرنشین در کنیا محسوب می‌شود، تصمیم گرفت داوطلبانه به بازسازی مدارس و برنامه تغذیه کودکان از طریق «انجمن خدمات ساختمانی رویا» کمک کند.

این برنامه غیردولتی چین باعث دو برابر شدن حضور کودکان در مدارس شده است.

شایان ذکر است که برنامه فوق در شش کشور آفریقایی در حال اجراست.

  • 2022/05/04 16:58:59
  • GMT+08:00
  • /