غربالگری اسیدنوکلئیک در 12 منطقه پکن
2022/05/03 14:38:35

کمیسیون بهداشت شهرداری پکن از غربالگری متوالی اسیدنوکلئیک در 12 منطقه پایتخت چین خبر داد.

پانگ شین هو، معاون مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های پکن در کنفرانس مطبوعاتی پیشگیری و کنترل اپیدمی کرونا ویروس جدید که در روز 2 مه /12اردیبهشت برگزار شد، اعلام کرد: در طول یک روز از ساعت 15:00 یکم ماه مه تا فردای آن روز در همان ساعت، 50 مورد عفونت جدید از ویروس کرونا شامل 41 مورد تایید شده و 9 مورد بدون علامت گزارش شده است که مناطقی از شهر پکن را به وضعیت قرمز پرخطر تغییر رنگ داده است.

پانگ شین هو گزارش داد: مرکز پیشگیری بیماری ها ویروس کرونا و جهش های جدید آن را از ماه آوریل مورد تحقیق قرار داده بودند و 3 عامل را از دلایل اصلی گسترش این ویروس معرفی کردند. اول این که افراد زیادی در طول دوره عفونت با هم غذا خوردند و این باعث افزایش اپیدمی های خوشه ای شد؛ دوم این که واکسیناسیون به طور کامل انجام نگرفته و خطر عفونت افزایش پیدا کرده است و سوم اینکه دامنه فعالیت مبتلایان گسترده است و در نتیجه همه گیری سرعت بیشتری پیدا کرده است.

لی آنگ معاون کمیسیون بهداشت شهرداری پکن نیز اعلام کرد از روزهای 3، 4 و 5 ماه مه قرار است در 12 منطقه از پکن دوره غربالگری اسیدنوکلئیک انجام شود

  • 2022/05/03 14:38:35
  • GMT+08:00
  • /