با «معمار» کوچک زیبا آشنا شوید!
2022/05/02 15:41:09

با «معمار» کوچک زیبا آشنا شوید! پرندگان بافنده بایا در اولین ماه‌های بهار برای لانه سازی و تولید مثل به شهر منگ لیان واقع در استان یون‌نان در جنوب غربی چین می‌آیند. خانه‌های کدو مانند آنها که روی شاخه‌ها آویزان شده‌اند نه تنها از نظر ظاهری منحصر به فرد هستند بلکه تماشا کردن آنها نیز جالب است. با وزش باد در ماه اوت و پس از اینکه این پرندگان لانه‌هایشان را ترک میکنند، آنها از روی درختان به زمین می‌افتند.

  • 2022/05/02 15:41:09
  • GMT+08:00
  • /