پژوهشگر آمریکایی: علت اصلی بروز درگیری روسیه و اوکراین گسترش ناتو به شرق است
2022/05/02 09:45:49

جان جی میرشیمر استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو ایالات متحده تاکید کرد: علت اصلی بروز درگیری روسیه و اوکراین گسترش ناتو به شرق است. عملیات روسیه نیز تنها واکنش به رویکرد ناتو است.

جان جی میرشیمر اعلام کرد: آمریکا و همپیمانان اروپاییش خواهان پیوستن اوکراین به بلوک ناتو و کشورهای غرب هستند و این برای روسیه غیر قابل قبول است. وی افزود: کشورهای غربی درصدد هستند اوکراین را به سنگر خود در مرز با روسیه تبدیل کنند و این تهدیدی برای روسیه و نیز منشاء بحران کنونی است.

وی با اشاره به تاثیرات درگیری روسیه و اوکراین در سازوکار بین المللی عنوان کرد که این درگیری به احتمال باعث بحران غذایی در جهان و تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا در جلوگیری از توسعه شرق آسیا می شود. وی اضافه کرد: بدون شک این درگیری پیامدهای مهم و بزرگ داشته است. اگر بعد از ۲۰ و ۳۰ سال به این رویداد نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که این یک نقطه عطف در جهان خواهد بود.

  • 2022/05/02 09:45:49
  • GMT+08:00
  • /