تأکید نماینده چین در سازمان ملل بر برابری کشورها و چندجانبه گرایی واقعی
2022/04/29 11:10:18

 

جانگ جون نماینده دایمی چین در سازمان ملل روز دوشنبه 8 اردیبهشت (28 آوریل) در نشست این سازمان تاکید کرد: در مقابل چالش های مستمر باید بر برابری کشورها، حفظ اعتبار و فراگیری قوانین بین المللی و رعایت چندجانبه گرایی واقعی پایبند بود.

نماینده دایمی چین در سازمان ملل گفت: صلح و توسعه جهان با چالش های جدی و عوامل نامشخص بسیار مواجه شده و کشورها به ویژه کشورهای کوچک با فشارهای بزرگ رو به رو شده اند. در وضعیت روز به روز در حال بحرانی‌تر شدن جهان، اهمیت جامعه بشری با سرنوشت مشترک را بیش از پیش نمایان می‌کند و کشورها باید برای ساخت خانه مشترک بشر تلاش بیشتر کنند.

وی افزود، برای مقابله با چالش ها باید همواره بر چندجانبه گرایی واقعی پایبند باشیم. درگیری های ژئوپلیتیک اخیر نشان داده است که چندجانبه گرایی واقعی شامل ایجاد بلوک سیاسی و تحریک به رویارویی بین بلوک ها و جنگ سرد نیست بلکه باید آن را در دفاع قاطعانه از سازوکار بین المللی با محوریت سازمان ملل یافت.

این مقام چینی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد کشورهای جهان اعم از بزرگ و کوچک، قدرتمند و ضعیف، ثروتمند و فقیر، اعضای برابر جامعه جهانی هستند و این اصل یکی از اهداف اولیه تاسیس سازمان ملل و نیز محور چندجانبه گرایی و قوانین بین المللی است. با این حال،  عده کمی از کشورها معیار دوگانه برای آن دارند و حتی با نادیده گرفتن و یا تجاوز به منافع کشورهای کوچک، این کشورها را به طرفداری از خود وادار کرده اند که یک رویکرد ناعادلانه و غیر منطقی است و باید با دموکراتیک شدن مناسبات بین المللی تغییر کند.

  • 2022/04/29 11:10:18
  • GMT+08:00
  • /