هنر سنتی کنده کاری کدو قلیانی
2022/04/28 16:27:26

کنده کاری روی کدو قلیانی یکی از صنایع دستی منحصر به فرد شهر لان جوئو استان "گان سو" در شمال غربی چین است. در این هنر اغلب با استفاده از چاقو و سوزن نقاشی‌های سنتی چینی از مناظر، گل ها و پرندگان، پیکره ها و خوش نویسی روی کدو قلیانی کشیده می‌شود. در سال 2006، نام ای هنر در اولین گروه از میراث فرهنگی ناملموس استان گان سو گنجانده شد.

از زمانی که کنده کاری روی کدو قلیانی در دهه 1930 آغاز شد، خانواده "جوآن" این مهارت را به مدت 90 سال به چهار نسل منتقل کردند. او به خوبی دریافته که موضوعات حکاکی روی کدو قلیانی از مطالعات چینی تا انیمیشن در حال گسترش هستند و مهارت های کنده کاری روی کدو قلیانی به طور مداوم در حال نو شدن هستند.

جوآن شی یوئه به عنوان وارث نسل جدید، نوآوری های جسورانه ای را در هنری که به او به ارث رسیده انجام داده، رنگ ها را غنی تر کرده و محصولات فرهنگی و خلاقانه ای مانند قوطی های چای ساخته تا ارزش این هنر را افزایش دهد. همچنین او موضوعات پرمخاطبی مانند «المپیک زمستانی» را نیز روی کدو قلیانی کنده کاری کرده تا نظر جوانان را به این هنر سنتی چینی جلب کند.

او همچنین تجربه ارائه بسته‌های آماده ساخت (DIY) را دارد و دوره های تدریس میراث فرهنگی ناملموس را در مورد کنده‌کاری کدو قلیانی ارائه می دهد. جوآن قصد دارد از طریق تولید عملی و تعامل با جوانان، شرایطی را فراهم کند تا آنان اشکال جدیدی از مهارت های سنتی را تجربه کنند.

آثار نفیس کنده کاری کدو قلیانی شهر لان جوئو اکنون به بریتانیا، آلمان، ژاپن، ایالات متحده و سایر کشورهای دنیا صادر می‌شود.

  • 2022/04/28 16:27:26
  • GMT+08:00
  • /