آغاز برنامه پژوهشی "ماموریت قله" در کوه اورست
2022/04/28 16:21:37

بر اساس آخرین اخبار از گروه دومین برنامه تحقیقات علمی جامع در فلات چینگهای-تبت، برنامه اکتشافی اورست به نام "ماموریت قله" از 28 آوریل آغاز شده است.

در این برنامه اکتشافی اورست برای اولین بار از فناوری‌ها، روش‌ها و ابزارهای پیشرفته با تمرکز بر موضوعات علمی مهم مانند اکوسیستم و تنوع زیستی، و فعالیت‌های انسانی برای بررسی و مطالعه مشترک ویژگی‌ها و تعاملات تغییرات عمودی شش حلقه اصلی اورست استفاده خواهد کرد. با تمرکز بر مواردی مانند گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی، تغییرات محیطی در مرتفع‌ترین مناطق اورست، تغییرات غلظت گازهای گلخانه‌ای و میزان انطباق‌پذیری انسان با زندگی در شرایط محیطی افراطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشرفت های جدید در تحقیقات علمی سیستم زمین دنبال خواهد شد. به این ترتیب کارشناسان می‌توانند پیشنهادها و برنامه‌های علمی نوآورانه خود برای حفاظت از طبیعت کوه اورست را مطرح کنند.

دهه 50 قرن بیستم بیش از 6 سفر و برنامه تحقیقاتی را در قله اورست انجام داده است. سفر اکتشافی جدید چین در منطقه بسیار مرتفع کوه اورست اجرا می‌شود که ارتفاع آن بیش از 8000 متر است .

  • 2022/04/28 16:21:37
  • GMT+08:00
  • /