فناوری‌های توسعه‌یافته چین به ایجاد دنیایی بهتر کمک می‌کنند
2022/04/28 15:22:54

چین کمک بزرگی به نوآوری در فن‌آوری‌های مختلف کرده است تا آینده را برای رفاه مشترک همه انسان ها بهتر کند.

این کشور همچنین در زمینه مالکیت فکری، که کلید نوآوری‌ در فناوری است، پیشرفت چشمگیری داشته است.

همزمان با برگزاری بیست و دومین روز جهانی مالکیت فکری در تاریخ بیست و ششم آوریل، برخی از محصولات پیشرفته تولید چین را با هم مرور می کنیم.

  • 2022/04/28 15:22:54
  • GMT+08:00
  • /