گرامیداشت روز جوانان - جوانی خود را چگونه سپری کرده اید
2022/04/28 18:26:25

چهارم ماه مه برابر با روز جوانان در چین است
دوران جوانی را چگونه تعریف می کنید
جوانی برای بعضی ها یعنی درس خواندن و امتحان دادن در مدرسه
شریک شادی بودن با دوستان و عرق ریختن در میدان ورزشی
تحمل مکرر شکست ها و رشد در مسیر زندگی
تلاش برای تحقق رویای خود و احساس مسوولیت بیشتر
بیایید با هم این آلبوم عکس های جوانی را ورق بزنیم
دوران جوانی خود را گرامی بداریم
از خاطرات و ماجراهای جوانی خود برای ما بنویسید!

نشانی پست الکترونیکی ما: per@mail.cri.com.cn

اینستاگرام ما: https://www.instagram.com/cripersian/

  • 2022/04/28 18:26:25
  • GMT+08:00
  • /