باغ گیاه شناسی ملی چین
2022/04/27 15:35:58

باغ گیاه شناسی ملی چین که اخیرا با تلاش موسسه گیاه شناسی و زیر نظر آکادمی علوم چین و همچنین باغ گیاه شناسی پکن افتتاح شد، با هدف حفظ تنوع زیستی و محافظت از گونه‌های گیاهی رو به انقراض در این کشور ساخته شده است. 

  • 2022/04/27 15:35:58
  • GMT+08:00
  • /