بزرگترین پارک موسیقی فضای باز چین
2022/04/26 15:50:55

بزرگترین پارک موسیقی فضای باز چین در شهر چنگ‌دو از توابع استان سی‌چو‌آن قرار دارد که 370 هزار متر مربع وسعت دارد.

  • 2022/04/26 15:50:55
  • GMT+08:00
  • /