کشاورزان افغان در باغ گلی
2022/04/26 15:54:15

کشاورزان افغان در باغ گلی در شرق استان ننگرهار مشغول برداشت گلبرگ‌های تازه شکفته گل رز هستند.

  • 2022/04/26 15:54:15
  • GMT+08:00
  • /