گام برداشتن چین در مسیر تبدیل شدن به کشور بزرگ خلق مالکیت معنوی
2022/04/26 16:15:31

 روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت (26 آوریل) روز جهانی مالکیت معنوی است. بنا به داده‌های منتشر شده از سوی دولت چین در 4 اردیبهشت (24 آوریل)، در سال 2021، تعداد درخواست‌های بین‌المللی ثبت اختراع از سوی چین در چهارچوب «پیمان همکاری ثبت اختراع» (پی سی تی) برای سومین سال متوالی در رده اول جهان قرار گرفت. ظرف پنج سال گذشته، رتبه‌ چین از نظر شاخص نوآوری در جهان نیز به سرعت ارتقاء یافته و گام‌های بزرگ در زمینه همکاری‌های بین‌المللی مالکیت معنوی برداشته که باعث شده از یک کشور بزرگ در زمینه انتقال مالکیت معنوی به یک کشور بزرگ در زمینه خلق مالکیت معنوی تبدیل می‌کند.

طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی مالکیت معنوی چین، در سال 2021، تعداد درخواست‌های ثبت اختراع بین‌المللی چین از طریق پیمان همکاری ثبت اختراع به 69 هزار 500 مورد رسیده و برای سه سال متوالی در رده اول جهان قرار دارد.

رتبه‌ چین در «گزارش شاخص نوآوری جهان» سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز از مقام 22 در سال 2017 به مقام 12 در سال 2021 ارتقاء یافته است و در مقام اول میان اقتصادهای با درآمد متوسط قرار داشته و یکی از کشورهای شاهد سریع‌ترین پیشرفت در جهان محسوب می‌شود.

چین عمیقا در مدیریت مالکیت معنوی جهانی شرکت کرده و به طوری عملی همکاری‌های مالکیت معنوی کمربند و جاده را به پیش سوق داده است. در سال 2021 تعداد درخواست‌های ثبت اختراع شرکت‌های چین در کشورهای حاشیه کمربند و جاده 8 هزار و 596 مورد بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن 29.4 درصد رشد کرده است. در عین حال، در سال گذشته، کشورهای حاشیه کمربند و جاده از جمله سنگاپور، کره جنوبی و اسرائیل، جمعا 25 هزار مورد درخواست ثبت اختراع را در چین ثبت کرده اند که در مقایسه با سال پیش از آن 7.7 درصد افزایش یافته است.

دستاوردهای پیشرفت امور مالکیت معنوی چین مورد ارزیابی مثبت جامعه بین‌المللی قرار گرفته و سازمان جهانی مالکیت معنوی ارتقاء باثبات رتبه چین را نشان‌دهنده شکل‌گیری الگوی جدید نوآوری مبتنی بر شرق در جغرافیای جهان خوانده است.

 

 

 

  • 2022/04/26 16:15:31
  • GMT+08:00
  • /