جهان به یک اروپای مستقل نیاز دارد
2022/04/26 16:09:41

امانوئل مکرون 24 آوریل دوباره به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد. فرانسه به عنوان عضوی مهم در اتحادیه اروپا همواره نیروی اصلی در ترویج یکپارچگی و استقلال راهبردی اروپا بوده و در پس زمینه درگیری روسیه-اوکراین در قاره اروپا، انتخاب مجدد ماکرون به ریاست جمهور فرانسه نیز مورد توجه گسترده قرار گرفته است.

دنبال کردن استقلال در امور خارجی همیشه یکی از سنت های سیاسی فرانسه بوده است. ماکرون نیز در کارزارهای انتخاباتی گفته است که در صورت تصدی دوباره به ریاست جمهوری، سیاست دوره اول خود برای مستقل تر کردن فرانسه را ادامه خواهد داد و همین موضوع نیز به انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری کمک کرده است. اما اختلاف فرانسه و اوکراین در برخورد با مساله پیش آمده برای آن کشور را می توان چالش دوره دوم ریاست جمهوری مکرون دانست.

درگیری روسیه و اوکراین جدی ترین بحران اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تلقی می شود و به نظر می رسد حل این بحران از طریق مذاکره بهترین راه برای تحقق منافع فرانسه باشد. مکرون بارها تاکید کرده است که نباید اجازه داد اوضاع وخیم تر شود. با این حال، با تحریکات ایالات متحده، اروپا همچنان به افزایش تحریم ها علیه روسیه ادامه داده و طبیعتا واکنش به آن نیز هر روز آشکارتر می شود.

به دلیل باجگیری آمریکا، اروپا به قربانی بزرگ درگیری روسیه و اوکراین تبدیل شده و ایالات متحده به عنوان آغازگر این بحران دست روی دست گذاشته و تماشاگر پیشرفت این بحران است و از آن برای تأمین منافع خود، سرکوب روسیه و تقویت وابستگی اروپا به آمریکا استفاده می کند.

برای اروپا، گرچه روند رسیدن به استقلال راهبردی آسان نخواهد بود اما خیلی بهتر از آن است که خود را به ارابه جنگی ایالات متحده ببندد. تعهد مکرون در مورد "استقلال راهبردی اروپا" باید هر چه زودتر عملی شود. جهان به یک اروپای مستقل نیاز دارد و اروپا نیز باید جهان را بیش از پیش تثبیت کند.

  • 2022/04/26 16:09:41
  • GMT+08:00
  • /