کاریکاتور| ماشین جنگیِ آمریکا
2022/04/25 15:22:06

روزنامه «چاینا دیلی» کاریکاتوری با عنوان «ماشین جنگی» منتشر کرده و در آن آمریکا را در حال مکیدن ثروت‌های جهان با ماشین جنگی ناتو ترسیم نموده است.

  • 2022/04/25 15:22:06
  • GMT+08:00
  • /