تصاویر زیبای زمین از زاویه دید بصری فضانوردان
2022/04/22 19:57:56

امروز مصادف با پنجاه و سومین روز جهانی زمین است. اتفاقاً، هفته پیش سه فضانورد چینی از ایستگاه فضایی چین به زمین بازگشتند و اکنون ما می‌توانیم از زاویه دید بصری فضانوردان چینی ، تصویر زیبای کره زمین را ببینیم.

  • 2022/04/22 19:57:56
  • GMT+08:00
  • /