کاریکاتور| تنها کشوری که صلح را جنگ می‌بیند
2022/04/21 15:36:35

روزنامه «چاینا دیلی» با انتشار کاریکاتوری آمریکا را در مقابل یک تابلوی بینایی سنجی ترسیم کرده که حروف واضح و آشکار «صلح» را «سودآوری از جنگ‌ها» می‌بیند.

ایالات متحده جنگ‌های متعددی را در سراسر جهان به راه انداخته از جمله جنگ خلیج فارس، جنگ کوزوو، جنگ افغانستان و جنگ عراق. تمام طرف‌هایی که در این جنگ‌ها دخیل بودند بهایی پرداختند به جز مجمع نظامی-صنعتی آمریکا که سود هنگفتی با بدبخت کردن مردم این کشورها به جیب زد.

بر اساس گزارشی که اخیرا «موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم» (SIPRI) منتشر کرده آمریکا و متجمع نظامی-صنعتی آن به عنوان بزرگترین صادرات‌کننده تسلیحات در جهان در موقعیتی قرار دارند که سود بیشتر و بیشتری از درگیری روسیه-اکراین به دست می‌آورند

  • 2022/04/21 15:36:35
  • GMT+08:00
  • /