چین کتاب سفید جوانان چینی در عصر جدید را منتشر کرد
2022/04/21 16:23:13

درکتاب سفید آمده است: کانال‌های توسعه جوانان هموارتر و جریان آن نیز آزادتر شده است، با پس زمینه اجرای عمیق استراتژی توسعه هماهنگ منطقه‌ای، جوانان می‌توانند آزادانه فرصت‌های توسعه را در شهرهایی که دوست دارند پیدا کرده و در مناطق مناسب گسترش دهند.

بر اساس گزارش ها، این کتاب سفید با حدود 18 هزار کلمه به 8 زبان زنده دنیا از جمله چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، عربی و ژاپنی منتشر شده است.

درکتاب سفید آمده است: بیش از 25 میلیون جوان فقیر به طور کامل از فقر رهایی یافته اند و در حال حاضر جوانان چینی در تلاش برای رسیدن به سطح بالاتری از زندگی نسبتا مرفه هستند.

بر اساس کتاب سفید، تا پایان سال 2020 میلادی، سن 180 میلیون کاربر اینترنتی در چین بین 6 تا 18 سال بود و میزان نفوذ اینترنت در میان خردسالان چینی به 94.9 درصد رسیده است.

  • 2022/04/21 16:23:13
  • GMT+08:00
  • /