بازگشت پروندگان به تالاب جویان های با گرم شدن هوا
2022/04/21 17:00:38

با گرم‌تر شدن هوا، تعداد زیادی از پرندگان مهاجر برای بازدید از تالاب جویان‌های وارد منطقه عجین بنر در شهرستان آلشاآ لیگ واقع در منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین شده‌اند.

  • 2022/04/21 17:00:38
  • GMT+08:00
  • /