نجات نهنگ در ساحل دریا در شهرستان شیانگ‌شان استان جه‌جیانگ
2022/04/21 16:58:07

20 ساعت پس از اینکه یک نهنگ عنبر در   ساحلی در نزدیکی بندر شیپو واقع در شهرستان شیانگ‌شان استان جه‌جیانگ در شرق چین به گل نشسته بود، توسط دوست‌داران طبیعت نجات یافت و به دریا بازگردانده شد.

این نهنگ که بیش از 10 متر طول داشت صبح روز سه شنبه در ساحلی در نزدیکی شیپو در شهرستان شیانگشان مشاهده شد. مقامات شیانگشان هفت کشتی را سازماندهی کردند تا بتوانند به کمک امدادگران این نهنگ را به امواج دریا برسانند.

  • 2022/04/21 16:58:07
  • GMT+08:00
  • /