رئیس صندوق بین المللی پول: چین دارای فضای سیاستگذاری زیاد برای کمک به توسعه اقتصادی است
2022/04/21 15:26:51

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه 20 آوریل گفت: چین فضای سیاستگذاری کافی برای مقابله با فشار نزولی بر اقتصاد دارد و می‌تواند توسعه اقتصاد خود را تقویت بخشد.

جورجیوا همین روز در پاسخ به سوال خبرنگاران در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گفت: اقتصاد چین همچنان رشد مثبت خود را حفظ کرده است و علیرغم مواجهه با فشار نزولی ناشی از تاثیر همه گیری کرونا، چین فضای کافی برای سیاستگذاری از نظر سیاست پولی و سیاست مالی دارد.

جورجیوا معتقد است که چین می‌تواند از فضای سیاست‌گذاری خود برای حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها استفاده کند و نیز، ترویج مصرف داشته باشد تا رونق مصرف نشاط بیشتری به اقتصاد ببخشد.

آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد جهان که توسط صندوق بین المللی پول در روز 19 آوریل منتشر شد نشان می دهد، به دلیل درگیری بین روسیه و اوکراین، اقتصاد جهانی در سال 2022 به میزان 3.6 درصد رشد خواهد داشت که نسبت به پیش بینی در ماه ژانویه 0.8 درصد کاهش یافته است.

 

  • 2022/04/21 15:26:51
  • GMT+08:00
  • /