ویدئو| آغاز دوره خورشیدی «گویو» نوید برای شالیکاری
2022/04/20 10:25:35

دوره خورشیدی «گویو» به معنای بارش باران برای شالیکاری  یکی از 24 دوره خورشیدی تقویم سنتی چین موسوم به تقویم کشاورزی است. با آغاز دوره خورشیدی گویو، آب و هوا گرم تر و بارش باران نیز بیشتر می شود. این بهترین زمان برای کاشت نهال است. بدین سبب کشاورزان چینی این روزها با امید به برداشت خوب، بذر خود را در مزارع می کارند.

  • 2022/04/20 10:25:35
  • GMT+08:00
  • /