بوآئو در جنوب چین را مشاهده کنید
2022/04/19 16:06:23

در بهار امسال انجمن بوآئوی آسیا کنفرانس سالانه خود را در شهر ساحلی بوآئو واقع در هاینان، جنوبی ترین استان چین برگزار می کند.

   

  • 2022/04/19 16:06:23
  • GMT+08:00
  • /