وزارت خارجه ایران: آمریکا در مذاکرات هسته ای ایران سیاست تاخیری را اجرا کرد
2022/04/19 10:45:18

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 18 آوریل اظهار کرد که آمریکا در مذاکرات برجام «سیاست تاخیری» را اتخاذ کرد و ایران منتظر پاسخ ایالات متحده به پیشنهاد ایران برای رفع نگرانی های خود است.
وی همین روز در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد که ایران و آمریکا از طریق انریکه مورا هماهنگ کننده و معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تبادل اطلاعات کردند و ایران با طرف‌های ذی ربط برجام مانند بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان بیشترین تلاش خود را کرده و منتظر پاسخ مناسب از سوی آمریکا برای رفع نگرانی‌ها است.
این سخنگو افزود: ایالات متحده «سیاست تاخیری» را در پیش گرفته است، اما فضای کنونی مذاکرات هسته ای ایران «منفی نیست» و همچنان فضای خوبی برای نجات برجام وجود دارد.

  • 2022/04/19 10:45:18
  • GMT+08:00
  • /