رشد با ثبات درآمد ساکنان چین در سه ماهه اول سال 2022
2022/04/19 10:39:56

در سه ماهه اول سال 2022، درآمد ساکنان چین به طور پیوسته رشد یافت. طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در روز دوشنبه هجدهم آوریل، در سه ماهه اول، درآمد سرانه قابل مصرف ساکنان چین به 10 هزار 345 یوان رسید که نسبت به یک سال قبل از آن 6.3 درصد افزایش داشته است.

  • 2022/04/19 10:39:56
  • GMT+08:00
  • /