انتقاد چین از اقدامات نادرست آمریکا در مورد خلع و منع تکثیر سلاح کشتار جمعی
2022/04/19 18:53:29

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه ۳۰ فروردین ( ۱۹ آوریل) در یک نشست خبری در اشاره به انتشار گزارش «کنترل تسلیحات» آمریکا و اتهامات آمریکا علیه چین در این زمینه گفت: جامعه جهانی درباره این موضوع قضاوت عادلانه داشته است.

وی گفت: آمریکا هر سال به اصطلاح گزارشی مربوط به کنترل تسلیحات منتشر می کند و با قرار دادن خود در جایگاه «قاضی»، سیاستهای دیگر کشورها در این زمینه را مورد انتقاد قرار می دهد که کاری بسیار مضحک است. جهان رفتارهای نادرست آمریکا در مورد اجرای پیمان های بین المللی در زمینه کنترل تسلیحات و منع تکثیر سلاح کشتار جمعی را مشاهده کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: آمریکا در سالهای اخیر از پیمان INF و معاهده آسمان های باز خارج شده و از امضای پیمان تجارت تسلیحات خودداری کرده و مکرراً در مساله هسته ای ایران عهدشکنی کرده است اما در همان حال فناوری زیردریایی هسته ای را به یک کشور عاری از سلاح هسته ای مانند استرالیا منتقل کرده و با همکاری این کشور به توسعه سلاح مافوق صوت پرادخته و موشک هایی با قابلیت حامل کلاهک هسته ای به برخی کشورها فروخته است. همچنین آمریکا از مذاکرات درباره پروتکل بازرسی پیمان منع سلاح بیولوژیک ممانعت کرده و در سراسر جهان آزمایشگاه های بیولوژیکی نظامی ایجاد کرده است. آمریکا همچنین تنها کشور منعقد کننده پیمان منع سلاح شیمیایی در جهان است که تا کنون سلاح شیمیایی خود را معدوم نکرده است.

وانگ ون بین گفت: رویکرد آمریکا به شدت تعادل و ثبات راهبردی جهان را تخریب کرده و مانع روند جهانی کنترل تسلیحات و خلع سلاح شده و مورد محکومیت عموم کشورهای جهانی است. با این حال، آمریکا نه تنها در رفتار خود بازنگری نکرده بلکه مکرراً دیگر کشورها را مورد اتهام قرار داده است.

  • 2022/04/19 18:53:29
  • GMT+08:00
  • /