بگو سیب!
2022/04/18 16:54:58


این دوربین‌های مادون قرمز توجه برخی از موجودات دوست داشتنی این منطقه را برای گرفتن «سلفی» جلب کرده‌اند!


یک گونه تحت حفاظت ملی درجه دوم از میمونهای ماکاک‌ آسام که به ندرت دیده می‌شوند، با گرم تر شدن هوا در شهرستان لانگ‌لینگ در جنوب غربی استان یون‌نان چین درحالی که از فصل بهار لذت می‌برند، ظاهر شدند.


  • 2022/04/18 16:54:58
  • GMT+08:00
  • /