مستند «سیاهیِ چهره ساختگی مدافع حقوق بشر»
2022/04/16 15:32:39

آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می‌داند، اما در عین حال از ارتکاب به جرائم حقوق بشری هم دریغ نمی‌کند.

آمریکا چگونه از حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند؟

این کشور که دارای بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از کووید-19 و بیشترین آمار تلفات ناشی از تیراندازی‌های جهان است و خود را فانوس حقوق بشر می‌داند، چرا به مرکز رنج افراد محروم تبدیل شده است؟

  • 2022/04/16 15:32:39
  • GMT+08:00
  • /