نقض حقوق شهروندان آسیایی‌تبار در آمریکا
2022/04/15 11:13:45

انجمن تحقیقات حقوق بشر چین روز جمعه 15 آوریل یک گزارش تحقیقاتی را با عنوان « تشدید تبعیض نژادی ضد آسیایی تبارها و آشکار شدن ماهیت نژادپرست جامعه آمریکا" منتشر کرد. 

در این گزارش اشاره شده که ایالات متحده، کشور پروتستان‌های سفیدپوست آنگلوساکسون است و آمریکایی‌های آسیایی تبار مانند شهروندانی که تبار آفریقایی‌، آمریکای لاتین دارند و یا بومیان آمریکا از بسیاری جنبه‌ها در بهره‌مندی از حقوق خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند و حقوق آنها نقض می‌شود.

این گزارش به شکلی اصولی موارد تبعیض نژادی نظام یافته که آسیایی‌ها از گذشته تا امروز با آن مواجه شده‌اند را مورد بحث قرار می‌دهد و دلایل تشدید تبعیض نژادی گسترده ضد آسیایی ها را افشا می‌کند که شامل مداخله نژادپرستانه سیاستمداران آمریکایی در اقدامات مربوط به مقابله با کرونا، ساختار نژادی و فضای اجتماعی مبتنی بر اولویت دادن به سفیدپوستان آمریکا، نام بردن از آمریکایی های آسیایی تبار با عنوان "اقلیت نمونه"، وقوع حوادث نژادپرستانه در ایالات متحده، انگیزه های سیاسی سیاستمداران آمریکایی برای تخریب روابط چین و ایالات متحده و مواردی دیگر می شوند. 

در این گزارش خاطر نشان شده که در دوران پس از اپیدمی ممکن است تبعیض نژادی علیه آمریکایی‌های آسیایی تبار در جامعه آمریکا کاهش یابد اما از سوی دیگر تحت تأثیر مداخله سیاستمداران آمریکایی و دامن زدن به احساست ضد چینی در جامعه آمریکا این امکان نیز وجود دارد که حملات نژادی  آمریکایی‌های چینی تبار تشدید شود. در پایان این گزارش خواستار هوشیاری نسبت به این موارد و توجه مستمر جامعه بین المللی به آنها شده است.

  • 2022/04/15 11:13:45
  • GMT+08:00
  • /