دریاچه دونگ‌چیان
2022/04/14 15:42:42

دریاچه دونگ‌چیان در شهر نینگ‌بو توسط کوه‌های سبز احاطه شده و بزرگترین دریاچه آب شیرین در استان جه‌جیانگ در شرق چین است. گوئو مورئوئو، یک نویسنده مشهور چینی می‌گوید: در این دریاچه، زیبایی دریاچه غربی چین با سرزندگی دریاچه تای‌هو ترکیب شده است.

  • 2022/04/14 15:42:42
  • GMT+08:00
  • /