زنبورداری در تبت
2022/04/14 16:05:50

شو چینگ چانگ اهل استان هه نان در مرکز چین است و در طول بیش از 20 سال گذشته برای پرورش زنبور عسل به سراسر چین سفر کرده است. چندین سال پیش او با کندوهای خود برای پیدا کردن گلهای بهتر به شهرستان جولا از توابع نینگ چی منطقه خودمختار تبت آمد و اکنون مدتهاست که در جولا زندگی میکند. از نظر او، زنبورداری، شیرین ترین حرفه در فلات تبت است.

شو می گوید با وجد ارتفاع زیاد تبت، شهر نینگ چی پوشش گیاهی متراکم و منابع آبی فراوان دارد و مخصوصاً برای زنبورداری مناسب است. عسل اینجا در بازار بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد. امروز درآمد سالانه شو به 50 تا 60 هزار یوان می رسد.

  • 2022/04/14 16:05:50
  • GMT+08:00
  • /