چین بار دیگر خواستار توضیحات آمریکا درباره فعالیت بیولوژیکی - نظامی شد
2022/04/14 19:01:02

 

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه ۱۴ آوریل ۲۵ فروردین در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد که تا کنون آمریکا درباره فعالیت بیولوژیکی - نظامی خود هیچ توضیح قاطع کننده ای نداده است و آمریکا حق خودداری از توضیح آن ندارد.

جائو لی جیان گفت: ادعاهای آمریکا در این زمینه بسیار مبهم و متضاد است و تردیدهای جامعه جهانی را افزایش داده است. برای نمونه آمریکا در سراسر جهان چه تعداد تاسیسات بیولوژیکی ایجاد کرده؟ آمریکا به چه میزان نمونه بیولوژیکی از آزمایشگاه های بیولوژیک در اوکراین منتقل کرده و کاربرد آن چیست؟ اطلاعات حساسی  که آمریکا آن را علنی نمی کند چیست؟ آیا آمریکا در خارج از کشور به تحقیقات خطرناک که اجازه انجام آن در داخل کشور ندارد، پرداخته است؟

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین عملکرد عجیب آمریکا درباره مخالفت با ایجاد سازوکار بازرسی در چارچوب منع سلاح بیولوژیک را زیر سوال برد و تاکید کرد که کشورش بار دیگر خواستار توضیحات مشخص و روشن آمریکا درباره فعالیت های بیولوژیکی - نظامی و پایان دادن به مخالفت با ایجاد سازوکار چند جانبه بازرسی پیمان منع سلاح بیولوژیک است.

  • 2022/04/14 19:01:02
  • GMT+08:00
  • /