بازدید شی جین پینگ از مرکز پرتاب فضایی ون چیانگ در استان های نان
2022/04/14 20:57:13

 

شی جین پینگ رهبر چین در جریان سفر خود به استان های نان در جنوب چین از مرکز پرتاب فضایی ون چیانگ بازدید و با همه کارکنان این مرکز ملاقات کرد.  وی با تاکید گفت که باید با وظیفه شناسی و نوآوری برای ساخت مرکز درجه یک جهانی در زمینه پرتاب فضایی تلاش کرد.

رییس جمهور چین با بیان این که مرکز پرتاب فضایی ون چیانگ از پایگاه های مهم برای اکتشافات فضایی چین به شمار می رود، گفت: طبق برنامه که قرار بود سفینه ها و کابین های آزمایشگاه فضایی از این میدان به فضا پرتاب شود، در سال جاری میلادی ساخت ایستگاه فضایی به اتمام می رسد. باید با آمادگی کامل و دقیق برای موفقیت ماموریت های پرتاب تلاش کرد.

  • 2022/04/14 20:57:13
  • GMT+08:00
  • /