هیچ چیز مثل جنگ‌افروزی برای آمریکا سودآوری ندارد
2022/04/13 17:35:14

پس از شروع درگیری میان روسیه و اوکراین، ایالات متحده به طور مداوم به آتش تنش در اوکراین بنزین ریخته و بی وقفه ارائه تسلیحات به این کشور را ادامه داده است. می‌توان گفت با وجود بحران اوکراین، آمریکا و مجتمع نظامی-صنعتی ایالات متحده سود هنگفتی به جیب زده‌اند و از بزرگترین برندگان این بحران محسوب می‌شوند.

بر اساس گزارشی که اخیرا «موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم» (SIPRI) منتشر کرده آمریکا و متجمع نظامی-صنعتی آن به عنوان بزرگترین صادرات‌کننده تسلیحات در جهان در موقعیتی قرار دارند که سود بیشتر و بیشتری از درگیری روسیه-اکراین به دست می‌آورند.

ارزش سهام تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات آمریکا نیز گواهی بر گزارش فوق است. از 24 فوریه تا 28 مارس (5 اسفند تا 8 فروردین) شرکت «لاکهید مارتین» بزرگترین تولید کننده تسلیحات در جهان شاهد افزایش 13 درصدی ارزش سهام خود بود و در عین حال «نورثروپ گرومن» شرکت چندملیتی آمریکایی که فناوری دفاعی و هوافضا تولید می‌کند نیز افزایش 13.4 درصدی سهام خود را تجربه کرد.

علاوه بر این، قیمت سهام شرکت «جنرال داینامیکز» نیز طی دوره مذکور بیش از 10 درصد افزایش داشت.

ایالات متحده به طور مداوم به افزایش تنش طی بحران اوکراین پرداخته و قطعا طرفی نیست که دوست داشته باشد بحران فوق پایان یابد.

واشنگتن با تداوم اقداماتش هیچ چیز جز سود بردن بیشتر از درگیری اوکراین و حفظ هژمونی خودش در سراسر جهان نمی‌خواهد.

ایالات متحده جنگ‌های متعددی را در سراسر جهان به راه انداخته از جمله جنگ خلیج فارس، جنگ کوزوو، جنگ افغانستان و جنگ عراق. تمام طرف‌هایی که در این جنگ‌ها دخیل بودند بهایی پرداختند به جز مجمع نظامی-صنعتی آمریکا که سود هنگفتی با بدبخت کردن مردم این کشورها به جیب زد.

واشنگتن در واقع یک خون آشام است که پول زیادی را از جنگ‌افروزی و ایجاد درگیری در سراسر جهان پارو می‌کند.

  • 2022/04/13 17:35:14
  • GMT+08:00
  • /