شما کدام یک را دوست دارید؟
2022/04/13 16:36:43

ترکیه غذاهای ویژه زیادی برای ماه مبارک رمضان دارد، از گولاچ گرفته که دسری است که با شیر، میوه‌های خشک شده و یک شیرینی بی نظیر تهیه می شود، تا پیده که نوعی پیتزای ترکی است.

شما کدام یک را دوست دارید؟

  • 2022/04/13 16:36:43
  • GMT+08:00
  • /