شهباز شریف: دولت جدید پاکستان اهمیت زیادی برای توسعه روابط با چین قائل است
2022/04/13 14:34:03

«شهباز شریف» نخست وزیر جدید پاکستان روز سه شنبه 12 آوریل (23 فروردین) تاکید کرد دولت جدید این کشور اهمیت بسیار زیادی برای توسعه روابط میان پاکستان و چین قائل است.

شریف که روز دوشنبه به عنوان بیست و سومین نخست وزیر پاکستان انتخاب شد و سوگند یاد کرد، اظهارات فوق را در دیدار با «پانگ چون شو» کاردار سفارت چین مطرح کرد.

وی با بیان اینکه دوستی ناگسستنی پاکستان-چین به شکل عمیقی در دل‌های مردم دو کشور ریشه دوانده، تصریح کرد پاکستان چین را بهترین دوست خود می‌داند و دوستی ریشه‌دار با مردم چین را ارج می‌نهد.

شهباز شریف افزود: پاکستان و چین همواره از یکدیگر حمایت کرده‌اند و همکاری متقابل سودمندی را داشته و الگوی خوبی برای روابط دیپلماتیک ایجاد نموده‌اند.

نخست وزیر پاکستان پیشرفت مداوم «کریدور اقتصادی چین-پاکستان» را به عنوان پروژه پرچمدارِ ابتکار «کمربند و جاده» مورد قدردانی قرار داد و بر اهمیت آن برای توسعه اقتصادی و رفاه پاکستان تاکید کرد.

وی ادامه داد: دولت جدید پاکستان آماده تقویت همکاری دوجانبه در حوزه‌های کشاورزی، علم و فناوری، آموزش و کاهش فقر و به پیش بردن ساخت کریدور اقتصادی چین-پاکستان با انگیزه‌ای بیشتر به منظور بهره‌بردن بیشتر دو کشور و دو ملت است.

پانگ نیز در این دیدار تاکید کرد چین و پاکستان شرکای همکاری راهبردی تمام عیار برای هم هستند که از پیشینه روابط مستحکمی برخوردارند.

  • 2022/04/13 14:34:03
  • GMT+08:00
  • /