عکس‌های هوایی
2022/04/13 16:34:58

عکس‌های هوایی، باغ‌های دیدنی چای را در شهر آن‌شون استان گوی‌جوئو در جنوب غربی چین نشان می‌دهند. ردیف‌های پیچ در پیچ درختان چای که در اطراف کوه کاشته شده اند به شکل «اثر انگشت» زمین درآمده‌اند.

  • 2022/04/13 16:34:58
  • GMT+08:00
  • /