چین: نظام جهانی ادعا شده آمریکا برای حفظ هژمونی خود است
2022/04/12 19:16:26

سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه ۱۲ آوریل/ ۲۳ فروردین در نشست خبری اعلام کرد: نظام جهانی بر اساس مقررات که از سوی آمریکا ادعا شده، تنها «مقرراتی برای حفظ هژمونی خود» است. آمریکا باید با توجه به خواست جهانیان، هرچه سریع تر از اندیشه جنگ سرد و بازی صفر صرف نظر کند.

نتیجه نظرسنجی اخیر سایت روزنامه گلوبال تایمز نشان می دهد، حدود ۹۰ درصد کاربران چینی موضع آمریکا در مساله اوکراین را نه تنها غیر عادلانه و غیر منصفانه دانسته، بلکه آن را زورگویی و هژمونی تلقی می کنند. 

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این باره گفت: منشاء مساله اوکراین بسیار واضح و روشن است. ناتو به رهبری آمریکا قدم به قدم تضاد بین روسیه و اوکراین را تشدید کرده است. آمریکا نه تنها تدابیر عملی برای تنش زدایی در پیش نگرفته، بلکه به طور مستمر به تحریک و تشدید درگیری پرداخته است. این در حالیست که آمریکا با پخش اطلاعات نادرست به سیاه نمایی علیه چین دست زده و درصدد است تا با تحریک رویارویی و درگیری به سود برسد.

  • 2022/04/12 19:16:26
  • GMT+08:00
  • /