بهترین فصل برای کاشت سبزیجات
2022/04/12 16:10:00

اکنون بهترین فصل برای کاشت سبزیجات در شهرستان سی‌هونگ در استان جیانگ سو واقع در شرق چین است. این تصاویر کشاورزانی را نشان میدهند که به سختی مشغول کار در مزارع خود هستند. این صحنه‌های دیدنی‌ جذابیت‌های زندگی روستایی این منطقه را به نمایش می‌گذارد.

  • 2022/04/12 16:10:00
  • GMT+08:00
  • /